English русский العربیه

پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر روی سقف سوله ای به متراژ حدود دو هزار متر مربع در روستای قطن آباد نیشابور اجراشد که بزرگ ترین طراحی پرچم ایران است.